سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهرزاد به آبادی فروتقه – کارشناسی ریاضی کاربردی، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

چکیده:

روشهای متداول پول نقد کاهش یافته برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری R&D احتمالا نمی تواند ارزش حق انتخاب در R&D را بدست آورد. از آنجائیکه شک و تردیدهای موجود در بازار و تکنولوژی انتظارات را درباره قدرت زندگی بسیاری از محصولات جدید را تغییر می دهد، غالبا ارزش پروژه های تعدیل یافته در طی مراحی R&D تنظیم می گردد. تعدیل و اصلاح موجود در انتظارات دارای ارزش حق انتخابی است که مشخصا از ارزش کنونی شبکه در پروژه های R&D متفاوت می باشد. بهر حال، هیچگونه تسلسل زمانی تاریخی برای تخمین عدم تحقق ارزش پروژه های R&D وجود ندارد. در نتیجه، مدل استاندارد بلک و اسکولز برای ارزش حق انتخاب مالی نیاز به اصلاح و تنظیم دارد. هدف این مقاله تهیه گزارش از دستورالعمل از یک مدل قیمت گذاری انتخابی ویژه، برای تنظیم بودجه پروژه های R&D می باشد. ارزیابی حق انتخاب مدل تناوب های جهشی یا تجاری شرایطبازار یا تکنولوژی را به تصرف خود در می آورد. این تقرب و نزدیکی از دانش متداول بکار رفته در ارزیابی پروژه های R&D بنابر پژوهش های متعدد در مرکز تحقیقات رسمی و ثبت شده شرکت فیلیپس سرچشمه می گیرد. بدین جهت شکاف بین تئوری حق انتخاب واقعی و R&D عملی بیشتر تقلیل یافته است.