سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رضا سهیلی – عضو هیئت علمی، گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

چکیده: در این مقاله برای نهان نگاری یک نماد گرافیکی دارای الگوهای تکرار شونده از تبدیل موجک گسسته افزونه استفاده شده ونماد گرافیکی در ناحیة ۳LL حوزة این تبدیل با استفاده از فرایند
کوانتیزاسیون میانگین بلوکهای این ناحیه درج شده است. در روش پیشنهادی برای افزایش مقاومت نهان نگاری در هنگام استخراج نماد پنهان شده از تکرار شونده بودن آن جهت تصحیح تخریبهای احتمالی استفاده میشود. این نماد گرافیکی با داشتن اندازه قدم کوانتیزاسیون و بدون نیاز به تصویر اولیه قابل استخراج است. برای بررسی مقاومت نهان نگاری، بر روی تصاویر نهان نگاری شده پردازشهای مختلفی انجام شده و نتایج حاصل بررسی شده است. این پردازشها عبارتند از: فشرده سازی به روشهایJPEG و ۲۰۰۰ JPEG افزودن نویز فلفل ،نمکی و گوسی، هموارسازی با فیلترمیانه، چرخاندن، بریدن و تغییر ابعاد تصویر. نتایج حاصل از آزمایشهای مختلف نشان دهندة مقاومت بالای این الگوریتم در برابر پردازشهای مختلف تصویری است.