سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا عسگری – فارغ التحصیل مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دو سیستم RMR,Q از پراستفاده ترین سیستم های طبقه بندی توده ی سنگ در فضاهای زیر زمینی هستند . برای ارتباط دادن اعدادی که جداگانه در این دو سیستم به عنوان QوRMRبه دست می آیند رابطه های تجربی فراوانی موجود است که هر کدام براساس نمونه های تاریخی متفاوت از تجربه های تونل کاری به دست آمده اند . همچنین است در مورد دو عدد (سیستم )NوRCRکهیک حد واسط برای دو سیستم اصلی اند . این مقاله براساس نمونه های تجربی تونل کاری در ایران (و ۴۷ زوج داده بدست آمده از آنها) دو رابطه ی زیر را پیشنهاد می کند .