سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

احمد عبدالله زاده بارفروش – عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، تیم نظارت پروژه ها، شرکت خدمات انفور
شیوا وفادار – تیم نظارت پروژه ها، شرکت خدمات انفورماتیک راهبر
مجتبی شکری – تیم نظارت پروژه ها، شرکت خدمات انفورماتیک راهبر
کاوه خوشخواه – تیم نظارت پروژه ها، شرکت خدمات انفورماتیک راهبر

چکیده:

در این مقاله، متدولوژی RQA، برای انجام ووظایف کنترل و تضمین کیفیت پروژه های مطالعاتی و عملیاتی نرم افزاری به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک ارائه می شود. این متدولوژی بر اساس مطالعات انجام گرفته از منابع و موسسات بین المللی، متدولوژی های رایج مهندی نرم افزار و نتایج و تجارب مجموعه فعالیتهای تضمین کیفیت، تدوین شده است. در این متدولوژی (RQA) وظایف مرتبط با کیفیت سیستم، در گروه های نظارت، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت تقسیم و تفکیک شده است و با نگاه سیستمی به عناصر تشکیل دهنده تضمین کیفیت، چارچوبی برای انجام وظایف تضمین کیفیت پیشنهاد شده است که شامل برنامه ریزی طرح تضمین کیفیت، بازبینی محصولات، بازبینی فرایند، تخمین ریسک و ارزیابی نتایج می باشد. خروجی تمام مراحل و نیز تحویل دادنی های میانی با تعریف استانداردهای لازم به صورت کمی ارائه می شود تا این راهبرد مهندسی موجب سهولت کار و بهینه شدن تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های پروژه گردد.