سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرام مطمئن – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله ابتدا S-posetهای تجزیه ناپذیر تعریف شده و با ارائه قضایا نتایجی در این زمینه خواص آن مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت دوم که بخش اصلی مقاله را تشکیل می دهد، S-posetهایتصویری را تعریف کرده و قضایایی در این زمینه ارائه می شود و سپس با استفاده از S-posetهایتجزیه ناپذیر به ساختار بندی آنها می پردازیم.