سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول جلیلی – دانشکدهمهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
سیدمصطفی حسینی – دانشکدهمهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از آنجاییکه حفاظ دروازۀ یک شبکه محلی در دسترسی به اینترنت است، کارایی آن بسیار اهمیت دارد . یکی از راهکار ِهای فراهم آوردن کارایی حفاظ، مقابله با ازدحام بوسیله روش های مدیریت صف است . در این مقاله ضمن مرور الگوریتم های مدیریت صف، با توجه به هزینه پردازشی زیاد برای بسته های آغازگر اتصال در حفاظ، الگوریتم جدیدی به نام SFRED ارائه شده است که
با در نظر گرفتن یک صف مجازی برای بسته های آغازگر اتصال و جداکردن آنها از سایر بسته ها، مکانیزم کنترل ازدحام را برای آنها بطور جداگانه اعمال می کند . همچنین دور انداختن بسته ها متناسب با متوسط پهنای باند مورد استفاده توسط هر جریان انجام می گیرد تا رفتار الگوریتم عادلانه تر باشد . نتایج حاصل از ارزیابی نشان می دهد که کاربرد الگوریتم ارائه شده، باعث افزایش قابل توجه کارایی و فراهم کردن عدالت بیشتر می گردد