سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدابراهیم فولادوند – دانشگاه زنجان پژوهشکده علوم نانو پژوهشگاه دانشهای بنیادی تهران

چکیده:

در این سخنرانی نخست به معرفی مجموعة کنفرانس های سه سالانه statphys که دورة اخیر آن در تیـر ماه امسال در شهر جنوا ایتالیا برگزار گردید می پردازیم . سپس جایزه بولتزمان را که در این کنفرانس ها بـه پژوهشگران برتر مکانیک آماری داده می شود معرفی می کنیم .
در ادامه به معرفی تقسیم بندی های جدید شاخه های آماری خواهیم پرداخت و در پایان مروری کوتاه بر دستاوردهای یکی از این شاخه ها بنام م کانیک آماری دستگاه های دور از تعادل یک بعدی و ارتباط آن بـا بخش هائی از علوم زیستی، فرایند های کاتوره ای و ترافیک ماشینی خواهیم داشت