سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین ملکی – استادیار گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سید نادعلی علوی بختیاروند – عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نعمت الله جعفرزاده – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید به
داود مصطفایی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که جزء لاینفک زندگی انسان محسوب می گردد، مواد زائد جامد است. امروزه با پیشرفت علوم، تکنولوژی تولید و مدیریت مواد زائد جامد نیز بسیار دگرگون شده است. رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد، وجود نگرانیهای خاص در خصوص کاهش منابع خدادادی و آلوده شدن منابع طبیعی موجود،کارشناسان را بر آن داشته که در چند دهه اخیر موضوع بازیافت مواد زائد جامد را در صدر برنامه های دفع زباله قرار دهند. تا کنون راهکارهای متفاوتی در کشورهای مختلف جهت ارتقاء کارایی سیستم بازیافت مواد زائد ارائه شده است. از آنجائیکه موفقیت برنامه در ارتباط تنگاتنگ با شناسایی کلیه عوامل دخیل در امر بازیافت و یا به عبارت دیگر تعیین نقاط قوت و ضعف ( عوامل داخلی ) و فرصتها و تهدیدات (عوامل خارجی) سیستم عملیات بازیافت مواد زاید جامد قرار داشته و در سطح کلان زمینه ساز توسعه پایدار می باشد در این تحقیق در ابتدا با توجه به شرایط کنونی که حاصل طرح توجیه فنی و اقتصادی بازیافت مواد زائد جامد در کل کشور می باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرص تها و تهدیدها) استراتژیهای مختلف جهت ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد ارائه شده است.