سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

Ghodrat Mahmoudi – Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Islamic Republic of lran
Shahnaz Rafiei – Department of Chemistry, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, lran
Ali Morsali – Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Islamic Republic of lran
Alireza Aslani – Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Islamic Republic of lran

چکیده:

The mercury(l1) complexes of I, 10-phenanthroline (phen) and 2,2′-bipyridine (bipy), [Hg(phen)2(SCN)2] (11, [Hg(2,2′-bipy)z(SCN)2] (2) and [Hg(phen)2(N03)21 (3) have been synthesized and characterized by elemental analysis, IR-, ‘H NMRand "C NMR spectroscopy. The thermal stability of compounds 1-3 were studied by thermal gravimetric (TG) and differential thermal analyses (DTA). The structure of coiiipound 1 has been confirmed by X-ray crystallography. The complex is a monomer and the Hg atom has an unsylnmetrical six-coordinate geometry, formed
by four nitrogen atoms of the two phen ligands and two sulfur atoms of the two thiocyanate anions, There is a short intermolecular n-n stacking interaction between parallel aromatic rings. Solid-state luminescent spectra of the ligands phen, 2,2′-bipq and compounds 1-3 indicate emission band with the maximum intensity at ca 467 nin upon excitation at 295 nm.