سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدامین موعودی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علی اصغر جماعتی –

چکیده:

خرمنکوب T30 از نوع ماشینهای ثابت کشاورزی برای زمینهای محدود طراحی شده است که قابل استفاده با موتور برای کوبیدن گندم، جو، برنج و دانه های روغنی و حبوبات با بهره دهی حداکثر تا ٣٥٠ کیلو در ساعت می باشد . چهار دسته از محدودیتهای اساسی آنتروپومتری که بسیاری از مشکلات این بخش را شامل می شود عبارتست از : فضای اضافی – حد دسترسی – وضعیت بدنی و قدرت هدف تعیین ارتفاع مناسب سینی خرمنکوب که در ان کشاورز باید با قدرت متوسط همراه دقت را اعمال کند این عمل بطور ک املاً ایستاده صورت می گیرد . مطالعه توصیفی تحلیلی سال ٧٩ – ٧٨ استان مازندران به دو روش استفاده ازصد ک ٥ (P5)بند انگشت ایستاده و صدک ۵ (P5) ارتفاع آرنج ایستاده ( با ملاحظات گراند جان )
نتایج تحقیق با استفاده از روش اول: B5=72/1cm که حد بالای طراحی برابر ۸۲/۸cm و حد پائین طراحی ۶۱/۴cm و با محدوده تطابق ۱۰/۶۶cm
با استفاده از روش دوم :P5 = ١٠٢/٦٥cm که حد بالای طراحی ٨٧/٧ cm و حد پائین طراحی cm٦٢/٧ با ملاحظات
گراند جان
به نظر می رسد خرمنکوب T30 باید پرتابل بشود و محدوده تطابق سینی درآن لحاظ گردد