سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

M.H.A. Beygi – Assistant Professor, Mazandaran University
B. Barr – Professor, Civil Engineering Dept. Cardiff University
S.B. Hoseinian – Assistant Professor, Mazandaran University

چکیده:

با توجه به اینکه ایران کشوری زلزله خیز می باشد سبک سازی ساختمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله مصالح پر مصرف درساختمانها بتن بوده، لذا کاهش وزن حجمی بتن و ساخت بتن سبک در رسیدن به هدف فوق بسیار مؤثر است. یکی از روشهای ساخت و تهیه بتن سبک استفاده از مصالح و سنگدانه های سبک است از جمله ای ن مصالح می توان به پو م یس، پوکه، پرلیت و رس منبسط شده اشاره نمود . از سوی دیگر کاهش زمان عمل آوری بتن و کسب سریع مقاومت مورد نظر موجب کاهش زمان ساخت قطعات بتنی پیش ساخته می گردد. در این پژوهش پس از ساخت نمونه های متعدد بتن از مصالح سبک پو میس و پوکه معدنی با دانه بندی، نسبت آب به سیمان و ترکیب وزنی مختلف مصالح طرح اختلاط بهینه با استفاده از میکروسیلیس ارائه گردیده و سپس اقدام به بررسی و مقایسه عمل آوری بتن ساخته شده از طرح اختلا ط نهائی در شرایط اشباع و همچنین ترکیب شرایط اشباع و محیط اتوکلاو شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از مصالح سبک فوق ضمن کاهش وزن مخصوص بتن به مقدار ۱۴ % و کسب مقاومت فشاری ۲۸ روزه تا مقدار ۲۸۷ kg/cm²، بهترین روش برای کسب سریع مقاو مت فشاری فوق نگهداری نمونه ها در شرایط اشباع به مدت ۱ اتمسفر / ۳ روز بعد از ساخت وسپس قرار دادن آن در داخل محیط اتوکلا و به مدت ۱۵ دقیقه تحت فشار ۵می باشد. البته می توان برای دستیابی به مقاومت فشاری ۲۸ روزه بدون قرار دادن نمونه ها در محیط اشباع، ۲۴ ساعت پس از ساخت بتن آنها را به مدت ۲ ساعت در داخل محیط اتوکلاو تحت فشار۱/۵ اتمسفر قرار داد.