مقاله مراکز Ti3+ در موليت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زمين و منابع از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مراکز Ti3+ در موليت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موليت
مقاله Ti3+

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده خيري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: راگر هلموت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ساليان اخير موليت اهميت روزافزوني در صنايع الکترونيک، اپتيک و نسوز بدست آورده است. ساختار مولکولي موليت داراي تقارن ارتورمبيک با گروه فضايي Pbnm است، که از زنجيره هاي اکتاهدر [AlO6] موازي محور بلوري c تشکيل شده است. اين زنجيره هاي اکتاهدري توسط زنجيره هاي دوگانه تتراهدر [AlO4] و[SiO4]  بصورت توالي اتفاقي به يکديگر متصل شده اند. ساختمان موليت قابليت به اشتراک گرفتن انواع مختلفي از کاتيون هاي بيگانه بويژه فلزات واسطه را دارد، که از آن جمله مي توان به Ti3+،Ti4+ ، Fe2+ و Fe3+ اشاره نمود. در اين مقاله، موليت هاي ذوب شده ريخته گري (Fused-cast mullites) حاوي Ti به روش (Electron Paramagnetic Resonance) ERP مورد مطالعه قرار گرفته اند. هدف از انجام بررسي هاي EPR بر روي توزيع کاتيون Ti3+ در موليت، پاسخ به اين سوال است که آيا مراکز تيتان در ساختمان موليت بيش از يک موقعيت را اشغال مي نمايند. بدين منظور نسبت اکسيداسيون احيا تيتان و آهن در موليت مورد مطالعه، بررسي شد. اندازه گيري هاي EPR بر روي نمونه هاي پودري چند بلوري (Polycrystalline) انجام گرفت. طيف هاي ثبت شده غالبا در دماي متعارف و در باند (۹٫۵ GHz) X اندازه گيري شد.