سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباسعلی لطفی نیستانک – پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
رمضانعلی صادق زاده – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد جهان بخت – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پروین ناصری – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد

چکیده:

دراین مقاله، روش عددی ماتریس خط انتقال برای مدلسازی سازی انتشار امواج رادیویی از درون محیطهای پریودیک مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله آرایه ای از پنجره ها با کمک روش جمع آثار و بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل یک تک پنجره و در حالتهای گوناگون مورد ارزیابی قرار می گیرند و مسئله انتشار امواج رادیویی در هر حالت جداگانه بررسی خواهد شد. اثر تغییر ابعاد، جنس پنجره ها و همچنین زاویه تابش موج صفحه ای به تفضیل بیان می شود و در هر مورد، نتایج با سایر روشهای عددی نظیر FDTD یا Ray Tracing مقایسه می گردند.