سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی کنعانی – بنیاد توسعه فردا، تهران،کارگر شمالی، شهید اکبری (جنب پمپبنزین)،پلاک ۸

چکیده:

بنگاه های کوچک و متوسط فناور راهکاری کارآمد و موثر برای جذب، رشد، توسعه و فراگیرکردن فناوری هاینوپدید در کشورها هستند. در واقع ساختار دانش محور، انعطاف پذیر و پویای این موسسات و نقش منحصر به فردآنها در توسعه فناوری باعث جلب توجه تدوینگران راهبردهای آینده و سیاست گزاران کلان در ایران به حمایت ازتوسعه و بقا آنها شده است. به ویژه آنکه در ایران ،و اکثر نقاط جهان، به علت مخاطرات ناشی از نو و ناشناخته-بودن زمینه هایی نظیر نانوفناوری، زیست فناوری، فناوری اطلاعات و…، امکان ناکامی و ورشکستگی درصدبالایی ازاین بنگاه ها وجود دارد و سیاست گزاری توسعه آنها چالش ها و ظرایف خاص خود را دارد. این مقاله با هدفتحلیل کارکرد این بنگاه ها در توسعه فناوری های نوپدید و تبیین چالش های تعیین راهبردهای بر پایه کارکرداین بنگاه ها پرداخته است. از آنجا که مقاله رویکردی کاربردی دارد، سعی شده است با موردکاوی سیاست هایسند راهبرد آینده توسعه فناوری نانو راهکارهایی عملی جهت توسعه این بنگاه ها در کشور ارایه شود.