سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

Mohammad Reza Haidarian Shahri – Geology department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

چکیده:

نمایش دادن موثر داده‌های مغناطیسی برای تفسیر کامل داده حیاتی است. انتخاب غالب و طرح نمایشها (رابطه نمایش داده شده، چه به صورت منحنی میزان، تصویر، نیمرخ، مقیاس ارائه، و استفاده از رنگ) بستگی به امکانات موجود و این مشخصات ژئوفیزیکی-هدف از تفسیر، مشخصات مغناطیسی و زمین‌شناسی منطقه، و مشخصات بر داشت دارد. با امکانات خیلی محدود موجود برای نویسنده، از اندازه‌گیری‌های مغناطیس زمینی در کانی‌سازی طلای هیرد در خراسان جنوبی به منظور نشان دادن برخورد سیستماتیک در انتخاب نمایشها برای تفسیر مغناطیسی استفاده شده است.