سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سحر میرشمسی – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
سیما مفخم – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
سعید فلاحی – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق خواص الکتریکی حالت بهنجار و ابررسانای Y1-xTbxBa2Cu3O7-δ که به روش استاندارد حالت جامد تهیه شده اند مطالعه گردید . اندازه گیری مقاومت الکتریکی نشان می دهد که با افزایش مقدارx تا حدود x=0.5 خواص ابر رسانایی ماده با دمای بحرانی Tconset= 92K ظاهر می شود. اما برای x بزرگتر از ۰٫۵ ابر رسانایی تخریب می شود . همچنین اثر میدان مغناطیسی بر روی مقاومت الکتریکی نمونه ها در دماهای مختلف بررسی گردید .