سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیرین مظفری – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدهای فونونی در ترکیب ابررسانای YBa2Cu3O7-δ آلاییده با تربیوم بررسی می شود . آلایشهای x=0,0.02,0.05 برای Tb در نظر گرفته شده است . نتایج بررسی طیفهای رامان نشان می دهند که آلایش باعث افزایش فرکانس نوسانات هم فاز اتمهای اکسیژن صفحات مس و اتمهای اکسیژنهای محوری میشود . نوسانات غیر هم فاز اکسیژنهای صفحات نیز، با آلاییدن سیستم افزایش می یابد اما با افزایش بیشتر آلایش به میزان ۰٫۰۵ ، فرکانس این مد افزایش نمی یابد . همچنین مدارتعاشی زنجیره های مس در فرکانس۲۳۱ cm -1 به دلیل کمبود اکسیژن نمونه ها فعال شدند . تشکیل فاز ناخالصی BaCuO2 نیز قله ای را در فرکانس۶۳۰ cm -به وجود آورده است