سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد وثوقی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
یزدان عامریان – کارشناس ارشد مهندسی عمران- نقشه برداری(گرایش: ژئودزی)

چکیده:

ترازیابی مستقیم دقیق ترین روش انداز هگیری اختلاف ارتفاع در مهندسی نقشه برداری است که هدف از آن تهیه نقاط کنترل ارتفاعی لازم برای پروژه های عمران ی، تهیه نقش ههای پوششی ومطالعات ژئودینامیکی پوسته زمین می باشد.اطلاعات هندسی لازم برای مطالعات ژئودینامیکی نیازمند دقت بالایی است و از طرفی خطاهای سیستماتیک گوناگونی مشاهدات ترازیابی دقیق را تحت تأثیر قرار م یدهند و موجب کاهش دقت اختلاف ارتفاع های مشاهداتی م یگردند