سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدهادی ملکی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – گروه فیزیک
فرزاد تاییدی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – گروه فیزیک
صمد جاویدان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – گروه فیزیک

چکیده:

لایه های نازک ZnO-Bi2O3 و Al-ZnO-Bi2O3 ، Al-ZnO-Bi2O3-Al بر روی زیر لایه شیشه ای به روش تبخیر در خلا لایه نشانی شده و با روشهای نشاندن الکترود ، دستگاه چهار پروبی و چسب مسی ، مشخصات I-V آنها رسم شده و این روشها و تأثیر این روشها بر روی نمونه ها بررسی شده است . تصویر میکروسکوپ اپتیکی از نمونه با تماس چسب مسی و تماسهای الکترودی تغییر ساختار بوجود آمده در روی نمونه ها را در ناحیه تماسها نشان می دهد