سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
زهرا قوی پنجه – عضو هیات علمی گروه گرافیک ونقاشی دانشگاه علم وهنریزد

چکیده:
در این مقاله به بررسی قابلیت های نقوش گچ بری خانه بروجردی های کاشان در گرافیک پرداخته شده است . خانه بروجردی ها با انواع نقوش و تکنیک ها تزیین شده است اما قسمت عمده تزیینات مربوط به گچ بری است . نقوش گچ بری در عین سادگی ، دارای روح و ژرفای عمیق است . کاربرد نقوش گچ بری در تزیین این خانه مفهومی سمبلیک و نمادین یافته و زندگی پاک و صادقانه انسانی را گوش زد می کند ، و درک هنرمند معمار از کثرت عالم ، و نمایش این کثرت در اثری واحد ، نشانه سیر و توجه هنرمند می باشد که این امر خود ناشی از قلب پاک و بی آلایش فرد بوده است .نتایج به دست آمده از تزیینات گچ بری خانه بروجردی ها به این شرح می باشد : نقوش گیاهی گچ بری شده بیش تر از سایر نقوش کاربرد داشته ، تأثیر پذیری نقوش از آیین های بومی و شرایط اقلیمی می باشد ، نقوش گچ بری شده بر حسب اهمیت و نوع کاربردشان با تکنیک ها و نقوش مختلف تزیین شده اند