مقاله آرمانشهر يا هزارتوي خرد؟ جدول ويليام بليک با فرانسيس بيکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه 67 تا 87 منتشر شده است.
نام: آرمانشهر يا هزارتوي خرد؟ جدول ويليام بليک با فرانسيس بيکن
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيکن
مقاله اتلانتيس نو
مقاله کتاب يوريزن
مقاله صورت (Form)
مقاله خرد
مقاله آرمانشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري سهي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جان نثاري لاداني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانش و خردافزاري در يک دوران، اکسير زندگي آدمي و دريچه اي به سوي روشنايي و جستجوي حقيقت شناخته مي شود و در دوران ديگر، ويرانگر و جهنمي. فرانسيس بيکن در آرمانشهر خويش با چراغ دانش به دنبال سروري بر جهان است؛ اين در حالي است که در قرن نوزدهم ويليام بليک در سردرگم آباد جهنم بر سرنوشت شومي که کارگاه بزرگ خرد گريبانگير پويندگي خيال و اندام وارگي هستي جاودان کرده بود، مي گريد.
اين مقاله با گذر از آرمانشهر تا جهنم، به مقايسه دو نگرش متفاوت درباره خرد مي پردازد و از اين رهگذر، شيوه کار، ساختار، و ميزان پويندگي دو نويسنده را در آتلانتيس نو و کتاب يوريزن خواهد سنجيد. هدف از اين پژوهش اين است که ببينيم نگاه هاي گوناگون به دانش و خردورزي چگونه بر ادبيات هر دوران تاثير گذاشته است.