مقاله آزادي ها و مسووليت هاي اقتصادي مردم از ديدگاه اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در اقتصاد اسلامي از صفحه 37 تا 62 منتشر شده است.
نام: آزادي ها و مسووليت هاي اقتصادي مردم از ديدگاه اسلام
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادي
مقاله مسووليت
مقاله قواعد اخلاقي
مقاله قواعد حقوقي
مقاله مصالح
مقاله دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمعزي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ديدگاه اسلام انسان ازنظر تکويني آزاد آفريده شده است و ازنظر تشريعي هيچ کس غير از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وي را ندارد. در حقيقت آزادي يک جزء سلبي «فرمان غيرخدا را اطاعت نکردن» و يک جزء ايجابي «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتيجه، انسان درباره تمام اموري که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار مي گيرد و درباره همه کساني که خداوند فرمان اطاعت از وي را داده است، مسوول است. از اين رو آزادي همواره با مسووليت همراه است. به همين علت قلمرو آزادي و مسووليت هاي اقتصادي مردم به وسيله شرع مقدس اسلام تعيين مي شود. در مقاله حاضر با استناد به آيه ها، روايت ها و عقل به روش اجتهادي آزادي به مفهوم پيش گفته اثبات شده و قلمرو آزادي و مسووليت هاي اقتصادي مردم بيان مي شود.