سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
وحید توفیق – استادیار – , دانشکده عمران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان،ایران
وهب توفیق – استادیار – , دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف تهران، تهران، ایران
محسن رحمن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی – صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران

چکیده:
امروزه به دلیل ضعف های ذاتی که بتن سیمانی از نظر مشخصات مکانیکی و دوام دارد تقاضا برای یافتن یک جایگزین مناسب رو به افزایش است. در این تحقیق، بتن پلیمری و بتن پلیمری مسلح به فیبر شیشهای chopped glass fiber و فیبر فولادی chopped steel fiber به عنوان جایگزینی برای بتن سیمانی مورد بررسی قرار گرفته است. بتن پلیمری شامل ترکیبی از اپوکسی رزین و مصالح دانهای است که در آن اپوکسی رزین عامل چسبندگی این نوع بتن است. فرایند تشکیل بتن پلیمری توسعه یافته و جزئیات آن در این تحقیق آورده شده است. در این تحقیق، رفتار بتن پلیمری مورد مطالعه و بتن پلیمری مسلح را تحت آزمایش فشاری تک محوری و بارگذاری مقاومت ضربهای Impact strength قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان میدهد که بتن پلیمری در مقایسه با بتن سیمانی به طور قابل ملاحظهای از مقاومت ضربهای و مقاومت فشاری بیشتری برخوردار است و استفاده از فیبر فولادی یا فیبرشیشهای در بتن پلیمری که هدف اصلی این تحقیق است، باعث افزایش مقاومت ضربهای و مقاومت فشاری میشود و همچنین بتن پلیمری گیرش سریعتری نسبت به بتن سیمانی دارد