مقاله آسيب پذيري سازماني و مديريت بخش هاي بستري در مواجهه با بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 99 تا 103 منتشر شده است.
نام: آسيب پذيري سازماني و مديريت بخش هاي بستري در مواجهه با بحران
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله آسيب پذيري سازمان و مديريت
مقاله بحران
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زابلي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سيدين سيدحسام
جناب آقای / سرکار خانم: مالمون زينب
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شكوه سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ارزيابي آسيب پذيري در بيمارستان شامل سه عنصر آسيب پذيري ساختاري، آسيب پذيري غير ساختاري و آسيب پذيري مديريتي و سازماني است. هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي آسيب پذيري سازمان و مديريت يك بيمارستان منتخب نظامي در مواجهه با بحران بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي – مشاهده اي، در سال 1387 در بخش هاي بستري يک بيمراستان منتخب نظامي شهر تهران انجام شد. گردآوري داده ها از طريق پرسش نامه در مقياس ليکرت به صورت 8 گزينه اي انجام گرفت. براي آناليز داده ها از نرم افزار آماري SPSS 16 استفاده شد.
يافته ها: بيشترين و كمترين ميزان آسيب پذيري ساختاري به ترتيب در بخش جراحي عمومي (%76.5) و اورژانس (%52.22) مي باشد. بالاترين ميزان آسيب پذيري غيرساختاري در بخش هاي داخلي و اتاق عمل (%73.5) و كمترين در بخش كودكان (%36.44) مي باشد. بخش مراقبت هاي ويژه بالاترين (%80.27) و بخش هاي اتاق عمل و داخلي كمترين ميزان آسيب پذيري (%69.06) را در عوامل مديريتي و سازماني داراست.
نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن ميزان آسيب پذيري بيمارستان ها در مقابله با بحران ها، لازم است مديران ارشد و سياست گذاران مرتبط تمهيداتي جدي در خصوص كاهش آسيب پذيري اعمال نمايند.