سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی محمد مودی – کارشناس ارشد و پژوهشگر موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادکشاورزی
اسماعیل نصراصفهانی – عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصادکشاورزی
علی هلالی – کارشناس ارشد و پژوهشگر موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده:

نتایج این مقاله که عنوان آن اسیب شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی می باشد مبتنی بر یک کار پژوهشی میدانی است جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه افرادی میشود که دارای حداقل 5 سال سابقه مدیریتی در جهاد سازندگی بوده و هم اکنون نیز در سازمان های جهاد کشاورزی استانهای کشور مشغول فعالیت می باشند جمعیت نمونه شامل 204 نفر از 26 استان کشور با میانگین سنی 45/9 سال حداقل سن 34 و حداکثر سن 55 سال می باشد این افراد بطور میانگین حدود 14/9 سال سابقه مدیریتی و 11/7 سال سابقه کارشناسی درجهاد سازندگی داشته اند سطح تحصیلات 5 نفر انها دیپلم، 9 نفر فوق دیپلم، 114 نفر لیسانس، و 74 نفر فوق لیسانس و دو نفر دیگر هم نامشخص بوده است با توجه به اینکه 82/8 درصد آنها معتقدند که در شرایط کنونی کشور بکارگیری فرهنگ و مدیریت جهادی ضرورت دارد و 87/3 درصد آنها براین باورند که فرهنگ و مدیریت جهادی برای همه فعالیتهای سازمانی مناسب است نظرات این افراد در رابطه با شاخصها ، عوامل شکل گیری، نقاط قوت و ضعف، عوامل تهدید کننده، فرصتهای بکارگیری و گسترش فرهنگ و مدیریت جهادی در مجموعه سازمانی کشور طی یک پرسشنامه چند گزینه ای اخذ شده و در قالب ماتریس SWOT اطلاعات مورد نظر تحلیل و در ضمن تدوین استراتژی های WT,WO,ST,SO پیشنهادات لازم ارائه گردید. و نتایج آ ن در این مقاله ارائه می گردد.