سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدی صفوی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، ایران
محمدرضا بذرافشان – کارشناس زمین شناسی، کارشناس منابع آب شرکت آبفار خراسان جنوبی

چکیده:
کشور ایران با اقلیم خشک و نیمه خشک و با متوسط بارندگی سالانه 250 میلیمتر با بحران آب مواجه است. نگاه صحیح به افزایش بهره وری منابع آب و استفاده از علم و فناوری نوین در شبکه های انتقال آب می تواند از بروز مشکلات و عواقب سوء بکاهد. جلوگیری از تلفات و افزایش راندمان انتقال و توزیع آب در مزارع می تواند هدف اصلی سازگاری با بحران آب باشد. می دانیم پوشش کانالها با استفاده از بتن ، سنگ در مزارع می تواند هدف اصلی سازگاری با بحران آب باشد. می دانیم پوشش کانالها بااستفاده از بتن، سنگ و ملات ماسه سیمان، پوزولانهای مختلف د رسیمان، مواد ژئوسنتتیک و … انجام می شود تا نشت آب افزایش یافته و دوان پوشش تامین گردد. با توجه به مسائل اقتصادی و علمی و میزان آگاهی کشاورزان و کارشناسان و شرایط محیطی مناطق نوع پوشش تعیین می گردد. در کشور ما عمدتا از پوشش بتنی استفاده می شود و سالانه هزینه های سنگینی در این راستا برای افزایش راندمان انتقال آب اختصاص می یابد، که عدم توجه به عوامل و مسائل موثر بر دئدوان و عمر پوشش بتنی، باعث هدر رفتن این سرمایه خواهد شد. در این مقاله سعی شده با استفاده از تحقیقات، نظرات کارشناسان و بررسیهای میدانی عوامل دخیل د رعمر کانال و دوام بتن لاینینگ شناسایی و راهکارهای اجرایی ارائه شده است و بطوریکه مشکلات احداث ککانال بتنی انتقال آب در دو بخش قبل و بعد از اجرا دسته بندی ریشه یابی شده و برای ه رمور راهکار پیشنهاد گردیده است و در پایان نتایج ارائه شده است.الف- مرحله طراحی شامل: 1- تعیین مسیر مناسب (گزینه یابی مسیر انتقال) 2- بررسی جنس خاک بستر (مسائل ژئوتکنیکی) 3- شرایط آب و هوایی 4- بررسی نیاز و عدم نیاز به حوضچه رسوب گیر 5- نوع مصالح پیشنهادی برای اجرا. ب- مرحله اجرا: 1- رعایت دستورالعمل ارائه شده طراح برای بستر سازی و تثبیت آن 2- رعایت مسائل مختلف بتن ریزی (ساخت بتن، عمل آوری و …) 3- اجرای متناسب درز انبساط و انقباض 4- استفاده از ماشین آلات مناسب و نیروی ماهر 4- ترک در بتن لاینینگ کانال