سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید قربان بیگی – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق
اعظم حسینی ارجمندی – کارشناسی ارشد عمران، خاک و پی

چکیده:

در این مقاله مطالعه ای در مورد رفتار تونلها و کانالها در مقابل زلزله با توجه به بررسیها و مشاهدات انجام شده بر روی این قبل سازه ها در زلزله های گذشته انجام شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که آسیبهای قابل ملاحظه ناشی از لرزش زمین به صورت ریزش مقطعی یا کلی فقط در شرایط خاص لرزه های شدید و یا شرایط ضعیفخاک یا سنگ در زمین مربوطه و یا ضعف پوشش این سازه ها دیده می شود. در خرابی تونلها در اثر لرزشهای زمین هر دوهعامل PGV و PGA را می توان به نحوی موثر دانست و فاکتورهای مهم خرابی تونل تحت اثر این عوامل ضعف زمین و ضعف پوشش می باشد که نقش کلیدی را در اسیب های وارده ایفا نموده اند. در مورد کانالهای سرعت و جابجایی زمین در اثر لرزش (PGD , PGV)مهمتر به نظر میرسند. عامل زمین لغزه در ورودی و خروجی تونلها و نیز در مورد کانالها می تواند باعث خسارات متوسط تا سنگین گردد. قطع گسل توسط تونل با کانال و جابجایی بیش از 15 سانتیمتری آن می تواند باعثخسارات مهم به تونل یا کانال گردد.