مقاله آشنايي با اشكال دارويي شبه آمفتاميني در ايران و معرفي چهار مورد با عوارض نروواسكولر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه 249 تا 255 منتشر شده است.
نام: آشنايي با اشكال دارويي شبه آمفتاميني در ايران و معرفي چهار مورد با عوارض نروواسكولر
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كريستال
مقاله اكستيسي
مقاله آمفتامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه كريم
جناب آقای / سرکار خانم: ساسان نژاد پيام
جناب آقای / سرکار خانم: آردم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كياني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كريستال داروي جديدي است كه اخيرا در ايران به طور غير قانوني و به ميزان زياد مصرف مي شود. سوء مصرف اين داروها مي تواند باعث عوارض حاد و كشنده گردد. هدف از اين گزارش هشدار درباره خطرات كشنده اين دارو و معرفي نوع خاصي كه در ايران منجر به مرگ مي شود و همچين توضيح عوارض نرولوژيك آنست.
گزارش موارد: بيمار اول: مرد 26 ساله كه به دنبال مصرف كريستال دچار فلج اندامهاي تحتاني گرديد و در نهايت با وقفه قلبي تنفسي درگذشت. بيمار دوم: زن 45 ساله اي كه به دليل مصرف كريستال با تشنج و اختلال هوشياري به اورژانس اعصاب بيمارستان قائم آمد. سرانجام به دليل ايست قلبي فوت نمود. بيمار سوم مرد 32 ساله است که به دنبال مصرف مقادير زياد قرص هاي نشاط آور و کريستال دچار پاراپلژي شل شد. بر روي بدن بيمار راشهاي پوستي واسکوليتي منتشر وجود داشت. بيمار علي رغم اقدامات درماني، درگذشت. بيمار چهارم مرد 23 ساله اي است که به دنبال مصرف مقادير زياد کريستال به صورت تدخين و همچنين مصرف همزمان قرصهاي نشاط آور دچار تشنج تونيک کلونيک ژنراليزه گرديد. در نهايت بيمار با حال عمومي خوب مرخص گرديد.
نتيجه گيري: اخيرا متاسفانه مصرف داروهاي نشاط آور در ايران زياد شده است. اين مقاله در مورد عوارض نورولوژيک اين قبيل داروها هشدار مي دهد.