مقاله آفرينش حوا از ديدگاه قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در انديشه ديني از صفحه 75 تا 88 منتشر شده است.
نام: آفرينش حوا از ديدگاه قرآن
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفرينش انسان
مقاله خلقت آدم
مقاله خلقت حوا
مقاله ضلع آدم
مقاله انسان
مقاله زن
مقاله مرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش بر آن است تا جايگاه زن و چگونگي خلقت وي در نظام آفرينش را از ديدگاه قرآن مورد بررسي قرار دهد. قرآن کريم يکي از مهم ترين منابع معارف اسلامي در حوزه علوم نقلي و عقلي محسوب مي شود. بنابراين اگر اين موضوع به روش نظام مند و با رويکرد معرفتي و انسان شناختي مورد بحث قرار گيرد، ديدگاه قرآن نسبت به اين مساله به خوبي ترسيم مي گردد.
در بررسي کلي اصل خلقت انسان، اين سوالات مطرح است:‌‌ آيا پرداختن به خلقت زن، پرداختن به موضوع کلي خلقت انسان است يا مساله اي جدا است؟ آيا زن و مرد دو موجود متمايز بوده، در اصل، ساختار متفاوتي دارند؟ يا هر دو در اصل انسانيت مشترک اند؟ و آيا در نظام خلقت، مرد اصل و زن فرع است؟ کدام يک از اين عقايد با مباني و آيات قرآني مطابقت دارد؟
اين پژوهش جهت پاسخ گويي به اين پرسش ها، ابتدا به انسان شناسي و خلقت انسان به صورت عام پرداخته، سپس خلقت آدم و حوا را به صورت خاص مورد بحث قرار مي دهد. در ادامه، ديدگاه مفسران فريقين با استناد به آيات و روايات به صورت تطبيقي مقايسه مي شود و آشکار مي گردد که زن و مرد در انسانيت يکسان و تنها در جنبه هاي فرعي با هم متفاوتند.