مقاله آلودگي ماهيان دودي تهيه شده به روش سنتي به ليستريا مونوسايتوژنز و گونه هاي سالمونلا در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 57 تا 60 منتشر شده است.
نام: آلودگي ماهيان دودي تهيه شده به روش سنتي به ليستريا مونوسايتوژنز و گونه هاي سالمونلا در ايران
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي دودي
مقاله ليستريا موناسايتوژنز
مقاله سالمونلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانعلي زادگان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسار رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در سال هاي اخير مصرف آبزيان به ويژه ماهي در ايران روبه افزايش بوده است. در بين اين فراورده ها استفاده از ماهي دودي در استان هاي شمال كشور بسيار متداول است. با توجه به روش تهيه اين فرآورده بصورت سنتي و نحوه مصرف (پخت ناكافي) امكان آلودگي آن به برخي از عوامل بيماري زا نظير ليستريا موناسايتوژنز و گونه هاي سالمونلا وجود دارد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين بار ميكروبي و آلودگي ماهي دودي به دو باكتري مورد نظر بوده است.
روش كار: تعداد 102 نمونه ماهي دودي شامل 58 نمونه ماهي آزاد (Salmon trutta) و 44 ماهي كپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) بالافاصله پس از پايان مرحله دودي شدن به روش سنتي بطور استريل جمع آوري و پس از انتقال به آزمايشگاه طبق روش هاي استاندارد FDA و APHA از نظر شمارش كلي باكتري ها و آلودگي به ليستريا موناسايتوژنز و گونه هاي سالمونلا مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: تعداد باكتري هاي هوازي از 2×102cfu/g تا 6×106cfu/g متغير بود. ليستريا موناسايتوژنز از 35 نمونه (%34.31) جدا گرديد و ميزان آلودگي ماهيان كپور سرگنده و آزاد به ترتيب 63.6 و 12.16 درصد تعيين گرديد. همچنين در هيچيك از نمونه هاي مورد مطالعه آلودگي به سالمونلا تاييد نگرديد.
نتيجه گيري: در تمامي كشورهاي جهان كنترل ميكروبي فرآورده هاي دريايي همچون ساير مواد غذايي صورت مي پذيرد. نتايج مطالعات انجام شده در ساير كشورهاي جهان و اين مطالعه آلودگي ماهيان دودي تهيه شده به روش سنتي را تاييد مي نمايد. استفاده از روش هاي صحيح و نوين عمل آوري و استفاده از حرارت كافي در هنگام مصرف اين محصولات در پيشگيري از بروز عفونت يا مسموميت غذايي موثر خواهد بود.