سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- کارشناسی ارشد شیمی تجزیه و مدرس دانشگاه آز
مجید محمد حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شا
مهدی نکوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شا

چکیده:

در کار پژوهشی حاضر، از ماده آلی 5-4- دی متیل آمینو بنزیلیدن رودانین (RNSH) به عنوان اصلاحگر در الکترود تهیه شده به روش سل- ژل استفاده شد که این الکترود برای اندازه گیری آثار نقره با استفاده از تکنیک ولتامتری برهنه سازی (DPASV) در محلول بافر مک ایلوین به عنوان الکترولیت زمینه (pH=5) به کار گرفته شد. پس از بهینه کردن شرایط تجربی حد تشخیص 4.5×10-14 M برای غلظتهای 10-7- 10 M بدست آمد. (R=0.9988)