مقاله آملوبلاستوماي تک سيستي: تشخيص افتراقي و طرح درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه 175 تا 180 منتشر شده است.
نام: آملوبلاستوماي تک سيستي: تشخيص افتراقي و طرح درمان
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آملوبلاستوما
مقاله تشخيص افتراقي
مقاله طرح درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي كرامت
جناب آقای / سرکار خانم: رضاميرشكاري تورج
جناب آقای / سرکار خانم: ادهمي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي پور مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آملوبلاستوماي تک سيستي توموري خوش خيم با منشا اپي تليوم ادنتوژنيک است. اين ضايعه نادر نيست و اغلب بدون علامت است، اگرچه ضايعات بزرگ تر ممکن است موجب تورم بدون درد استخوان فک شوند. در اينجا يک مورد آملوبلاستوماي تک سيستي با سابقه درد وتورم و لقي دندان ها در ناحيه خلف فک پايين ارايه مي شود که براي تشخيص و مديريت مناسب بيمار بيوپسي انسيژنال قبل از عمل و همچنين frozen section در حين عمل انجام شد اما نتايج گزارشات پاتولوژي در هر دو نمونه ارسالي يک آملوبلاستوماي فرم توپر (solid) بود. همکار جراح حين عمل متوجه وضعيت خاص تومور مي شود که داراي يک ديواره فيبروتيک بسيار ضخيم است و در نتيجه جراحي به شيوه انوکلئيشن را براي مريض انجام مي دهد. بنابراين آگاهي از وجود تنوعات هيستوپاتولوژيک ضايعات و همچنين شناخت راديولوسنسي هاي ناحيه فکين، تشخيص افتراقي آنها، به همراه خصوصيات باليني و راديوگرافيک آنها مي تواند در ارايه يک طرح درمان مناسب مفيد باشد.