سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین مرادی مخلص – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی سیدجما
حسین مهدی زاده – دکتری یادگیری الکترونیکی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام
سید رسول عمادی – دکتری تکنولوژی آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

درعصر حاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ابعاد گوناگون بشر تاثیر گذاشته است،چنانچه تاثیرات این علم بر شیوه های آموزش نیز مشهود و حائز اهمیت است و شیوه آموزش الکترونیکی را ایجاد نموده است. ازآنجاکه مهم ترین عامل در بهره گیری از آموزش الکترونیکی، نیروی انسانی و تجهیزات هستند، تربیت کارآمد آنان و تجهیز سخت افزاری می تواند به بهره گیری هر چه بی شتر از این شیوه در آموزش های رسمی و غیر رسمی کمک نماید. حاصل بهره گیری آموزش الکترونیکی تغییر در نحوه یادگیری است. مدرسان توانمنددر آموزش الکترونیکی قادرند نظرات خود را به شکل خلاق بیان کنند، دانش را دوباره فرمول بندی کنند و ترکیب اطلاعاتی جدیدی بسازند. تبحر درآموزش الکترونیکی منجر به گذر از یادگیری زنجیره ای به یادگیری مادام العمر است که در طی آن فرادهنده همراه با فراگیر، به طور مستمر آنچه را که می دانند به کار می بندند تا از طریق سازگاری با تحولات و کسب دانش بیشتر در به کار بستن فناوری اطلاعات در فعالیتهای آموزشی خود کارآمد تر باشند. آموزش الکترونیکی، امکان یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی متناسب با نیازهای دانش آموزان در شیوه های آموزش را فراهم ساخته و در نهایت شرایط تحقق یادگیری مادام العمر را فراهم می سازد، که این نوع یادگیری بر یادگیری خودراهبر، مستقل، انعطاف پذیر و تعامل کننده تاکید دارد.آموزش الکترونیکی از طریق تلفیق مناسب با یادگیری زنجیره ای، ضمن گذر از آن، بستری ایده آل جهت تحققیادگیری مادام العمر را مهیامی سازد. این نوشتار به ارتباط آموزش الکترونیکی و یادگیری مادام العمر با ذکر کاربردهای این دو مفهوم در آموزش هزاره سوم، می پردازد.