سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکریم نائل – مربی و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ، کارشنا

چکیده:

با توجه به توسعه فن آوری های ارتباطی نظیر تلفن همراه که تغییرات شگرفی را در زندگی روز مره بوجود آورده و نیز تاثیر مثبت آن در همه جنبه های زندگی ، نقش و به کارگیری آن در امر آموزش واضح تر از قبل احساس می شود. لذا نظر به اهمیت موضوع و اینکه در زمینه نقش تلفن همراه در آموزش آمار و ریاضی مطالعات و تحقیقات اندکی در ایران صورت گرفته است.به منظور امکان سنجی استفاده از تلفن همراه در آموزش و بررسی نقطه نظرات دانشجویان ، تحقیق به شیوه توصیفی در نیمسال اول 90-89 روی 30 دانشجو داوطلب انجام شد.به منظور پژوهش و بررسی تاثیر استفاده موبایل در آموزش ریاضی و آمار از نرم افزار Mobile Math ( ریاضی موبایل) که یک نوع ماشین حساب مهندسی پیشرفته و قابل نصب شدن روی تلفن همراه دانشجویان است استفاده شده ، از آنان خواسته شد که برای انجام کلیه محاسبات آماری ( شامل میانگین گیری ، محاسبه واریانس ، و انحراف معیار ، میانه ، کوواریانس و مبحث رگریسون و ضریب همبستگی خطی ) از آن استفاده کنند و مسائل بسیاری به صورت کارگاهی حل و بحث شده است.سپس برای این گروه از دانشجویان سخنرانی دو ساعته ای در رابطه با تلفن همراه و نقش آن در آموزش جهان به همراه تاریخچه و کاربردهای مختلف آن انجام و در نهایت با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته نقطه نظراتشان را در رابطه با تاثیر تلفن همراه در آموزش پرسیده شد.یافته های این پژوهش نشان داد که تلفن همراه یک ابزار خوب برای یادگیری و می تواند یک فرصت عالی برای آموزش باشد و نه تنها تاثیرات منفی روی تحصیل دانش آموزان و دانشجویان ندارد بلکه در برخی موارد به آموزش آنها کمک می کند. و اینکه آنها راغب به استفاده از این تکنولوژی در آموزش هستند.