سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ابولقاسم فرهنگ – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد علمی نژاد – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
امروزه نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر سازمان محسوب می شود چراکه تحقق هدفهای سازمان بدون برخورداری سازمان ها ازنیروی کارآمد و کیفی امکانپذیر نیست بر همین اساس آموزش و توسعه کارکنان بایستی همواره مورد توجه مدیران باشد و درچشم انداز آینده سازمان دیده شود از طرفی پیشرفت روزافزون علوم و فنون دانش و مهارتهای کارکنان را ناقص می سازد وبقای سازمانها وابسته به این است که دائما دانش و مهارت کارکنان خود را روز آمد کنند و این مهم جز با آموزش مداوم ومستمر امکان پذیر نیست.