سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدصادق توکلی ثانی – سرپرست مرکزعلمی کاربردی هلال احمر شهیدمحمدفاضل سبزوار
بابک امیدوار – دانشیاردانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:
شبکه شریانهای حیاتی به عنوان مهترین ساختارهای زندگی شهری همیشه موردتهدید این بحران ها بوده و اسیب وارد شدن به آنها باعث پیچیده و بغرنج شدن بحران اولیه گشته است اسیب پذیری این شبکه ها شامل آسیب مستقیم و غیرمستقیم می شود دراسیب مستقیم اجزا مختلف خود زیرساخت دچارخسارت میشوند و آسیب غیرمستقیم نیز عبارت ازایراد خسارات به زیرساختهایی است که شبکه مورد بررسی به آنها وابسته است متدی که دراین مقاله برای این هدف مورد استفاده قرارگرفته تئوری لئون تیف است که دردهه 1960 و درمسائل اقتصادی مطرح شد این تئوری درسال 2001 و توسط هایمزبه علمشبکه ها وارد شدهمچنین درسال 2005 لئوناردو مطالعه موردی ازاین روش را به صورت تحلیل کل نگر برروی شریانهای حیاتی انجام داد تادرسال 2011 این متدبرای بررسی اندرکنش سیستمی ازاجزا شریان های مختلف توسط توکلی مورداستفاده قرارگرفت هدف این مقاله استفاده ازروش فوق درتحلیل حساسیت درشبکه های زیرساخت یک ناحیه درحملات تروریستی می باشد