سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمد وحیدیان – دانشجوی مهندسی سیستمهای انرژی،گروه مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
وحید نجاتی – استادیاروعضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
جای تردیدی نیست که یکی از مهمترین چالشها و موضوعات جنجال برانگیز قرن جاری در سراسر جهان، مسئله انرژی است مصرف انرژی در چند دهه اخیر به طور سرسام آوری افزایش یافته و به طور کلی روشهای گوناگونی برای حفظ منابع انرژی وجود دارد که معمولترین روش صرفه جویی انرژی میباشد که از طریق فرهنگ سازی میسر است. جدیدترین ایده برای حفظ انرژی استفاده از سیستمهای جدید کنترل هوشمند ساختمان میباشد . ساختمان هوشمند بایستی دارای چهار عنصر اصلی یعنی سیستمها، ساختار، سرویسها و مدیریت و روابط درونی آنها باشد و هدف اصلی استفاده از سیستم کنترل هوشمند در ساختمان ذخیره سازی و مصرف درست و بهینه سازی انرژی می باشد که امروزه به عنوان یک نیاز واقعی ، نه به عنوان یک تکنولوژی لوکس در طراحی ساختمانهای بلند و گسترده توسط مهندسان و مدیران ملاحظه می شود. به منظور کاهش هزینه های صنعت ساختمان و استفاده بهینه از این تکنولوژی و به کارگیری فناوری ارتباطات و رایانه کاربرد سیستمهای مدیریت در ساختمان چشمگیرتر می شوند که در مجموع صرفه جویی انرژی را در بر خواهد داشت. در این مقاله ضمن معرفی سیستم های مدیریت انرژی در ساختمان، به بررسی انواع آن، موارد کاربرد و همچنین میزان تاثیر آن در مدیریت مصرف و بهینه سازی انرژی می پردازیم.