سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مصطفی مافی – استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین
حمیدرضا آجورلو – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده:
مایع سازی گاز طبیعی ازنظر اقتصادی، به صرفه ترین روش برای انتقال گاز به مسافت های طولانی است. برای مایع سازی گاز طبیعی نیاز به استفاده از سیستم های تبرید تراکمی با ظرفیت و هزینه بالا است. در این مقاله با روش آنالیز اگزرژی سیستم تبرید آبشاری سه طبقه ای مورد استفاده در مایع سازی گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این آنالیز معادلات اتلاف و بازدهی اگزرژی برای اجزای اصلی سیستم تبرید از جمله اواپراتور، کندانسور، کمپرسور و شیر اختناق بررسی می شوند. همچنین برای اتلاف و بازدهی اگزرژی سیستم تبرید و کار مینیمم مورد نیاز برای مایع سازی گاز طبیعی رابطه هایی به دست می آید. نتایج نشان می دهند که کار مینیمم به شرایط ورودی و خروجی گاز طبیعی بستگی دارد و با کاهش دمای مایع سازی، کار مینیمم افزایش می یابد. برای یک حالت ورودی و خروجی گاز طبیعی، کار مینیمم 8/456 به دست می آید. بازدهی اگزرژی سیستم تبرید آبشاری سه طبقه ای برابر با 5/38 درصد است که نشان دهنده وجود پتانسیل بالا برای بهبود این سیستم تبرید است.