سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
اردلان مفتخری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه فنی شهید مهاجر اصفهان
اردشیر مفتخری – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
علی ایمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:
در این مقاله به مطالعه انتقال حرارت یک بعدی هدایتی در یک فین سهموی و بررسی تغییرات دما به واسطه تغییرات طول وعرض آن خواهیم پرداخت . با توجه به اهمیت و کاربرد فین های سهموی در صنعت ، رفتار انتقال حرارت و اختلاف دما به صورت ویژه در آن مورد بررسی قرار می گیرد . مقدار ضریب انتقال حرارت ثابت فرض شده و میزان انتقال حرارت با توجه به تغییرات دما و همچنین نوع انتقال حرارت از نوع آرام و معادله آن به صورت غیر خطی می باشد . به صورت کامل این فین های سهموی با طول های مشخصه متفاوت بررسیشده و میزان تغییرات دما در پایه فین به صورت نمودارهای دما نشان داده شده است.برای حل این مساله از روش دینامیک سیالات محاسباتی حجم محدود استفاده شده است .