سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سینا طالب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
منصور خانکی – عضو هیئت علمی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی ره
مجید قدیری – عضو هیئت علمی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی ره

چکیده:
در این پژوهش جریان در حفره بینی و توزیع دما برای هوای تنفسی مورد بررسی قرارگرفته است. ابتدا به صورت بسیار مختصر مجاری تنفسی معرفی و در رابطه با ضرورت این تحقیق بحث شده است. سپس به مطالعات پیشین پرداخته شده است و پس از آن در رابطه با مدلسازی بحث شده است. در این پژوهش از عکسهای سی تی اسکن برای به دست آوردن هندسه دقیق استفاده شده و جریان عبوری از میان حفره بینی انسان بررسی شده است و سپس جریان و توزیع دما در طول هوای تنفسی در قالب نمودار و اشکال مختلف ارائه گردیده است. بررسی روی دبی ورودی 15 لیتر در دقیقه و دمای ورودی 25 درجه سانتیگراد که مبین تنفس راحت انسان است، نشان می دهد که دمای هوای خروجی از بینی در حدود 5/31 درجه سانتیگراد می باشد و با تغییر در شرایط ورودی هوا، دمای خروجی تغییر می کند. به عنوان مثال برای دبی 5 لیتر در دقیقه و دمای ورودی 25 درجه سانتیگراد، دمای خروجی از بینی در حدود 32 درجه سانتیگراد می باشد.