سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سینا طالب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
منصور خانکی – عضو هیئت علمی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی ره
مجید قدیری – عضو هیئت علمی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی ره

چکیده:
در این پژوهش چگونگی به دام افتادن ذرات در حفره بینی در اثر پدیده ای موسوم به رسوب کردن گردبادی مورد نظر است. ابتدا در رابطه با ذرات تشکیل دهنده گرد و غبار و سپس در رابطه با فیزیولوژی بینی و چگونگی اثر رسوب کردن گردبادی بحث شده است. در این پژوهش از عکسهای سی تی اسکن برای به دست آوردن هندسه دقیق استفاده شده و جریان عبوری از میان یکی از شاخکهای بینی انسان بررسی شده و سپس مسیر حرکت ذراتبه دست آمده تا بتوان درکی از چگونگی اثر رسوب کردن گردبادی داشت. برای یافتن نیروی دراگ برای ذرات، از آنجا که ذرات کروی فرض شده اند و برای ذره ای مانند جیوه، حالت مایع با چگالی 13.6 در نظر گرفته شده است، از روابط اسچیلر-نیومن استفاده شده است. بررسی روی ذره کلسیت نشان می دهد که تاثیر متقابل بین درصد ذرات به دام افتاده و قطر ذرات معلق در هوا وجود دارد. همچنین نتایج، وجود اثر متقابل بین چگالی ذرات و قطری که به ازای آن صد در صد ذرات به دام می افتند را نشان می دهد. در انتها نیز در رابطه با این نتایج بحث و نتیجه گیری شده است