سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
وحید حیدری – کارشناسی ارشد عمران خاک وپی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمد دقیق – دکتری عمران سازه های دریایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
یونس دقیق – دکتری عمران خاک و پی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج
علیرضا نجفی ماهرخ – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:
به دلیل ضعیف بودن خاک در برابر تنش ها ی کششی، طراحان همیشه به دنبال بهترین راه حل جهت جبران این نقیصه خاک بوده اند. یکی از روشهای تثبیت مکانیکی و مقاوم سازی خاک ها استفاده از عناصر کششی نظیر نوارهای فلزی، ژئوتکستایل و یا ژئوسینتتیک می باشد. هرچند تسمه ها و یا شبکه های فلزی در چند دهه پیش کاربرد وسیعی داشت اما پیشرفت علوم مهندسی پلیمر در دهه های اخیر، ژئوسینتتیک ها را که دارای مزیت های بهتری نسبت به دیگر مسلح کننده ها هستند به عنوان گزینه مناسبی مطرح کرده است. عدم قابلیت خوردگی و زنگ زدگی، درگیری بهتر و یکپارچه تر با خاک، انعطاف پذیری، اندرکنش متعادل با مصالح خاک و سنگ و سهولت اجرا از جمله این مزیت هاست. با توجه به گسترش روز افزون استفاده از مصالح پلیمری مانند ژئوسینتتیک به عنوان المان کششی جهت تسلیح خاک ها، نیاز به مطالعه مسائل خاک مسلح جهت روشن شدن ابعاد مختلف آن احساس می گردد. با مدلسازی دیوار حائل مسلح شده توسط ژئوگرید در نرم افزار و اعمال نیروی دینامیکی می توان طول و فاصله عمودی بهینه را بدست آورد و از لحاظ اجرایی با صرفه اقتصادی همراه گردد. همچنین با بررسی تابنگاشت های مختلف و تغییر در میزان سختی ژئوگرید می توان درک بهتری نسبت به مسلح سازی دیوار حائل داشت، که در نهایت با ایجاد برخی تغییرات در ساختار و نحوه قرارگیری ژئوگرید به طرح بهینه دست یافت