سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنع
پدرام صادقیان – عضو هیئت علمی و

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از کامپوزیتهای FRP در تقویت و مقاوم سازی ساختمانهای بتنی و به خصوص ستونهای بتنی جایگاه خاصی را پیدا نموده است و روز به روز استفاده از آنها گسترش می یابد. اما هنوز رفتار آنها به خصوص در تقویت ستونها به طور کامل شناخته شده نیست، به طوریکه استانداردهای معتبر دنیا هم هنوز بسیاری از جنبه های مهم رفتاری آنها را مسکوت گذاشته اند. در این مطالعه به آنالیز ستونهای بتنی غیر مسلح کوچک مقیاس تقویت شده با کامپوزیتهایFRP تحت نیروی محوری پرداخته شده است. در آنالیز از روش اجزای محدود با کمک نرم افزارANSYS استفاده شده و با کنترل صحت نتایج با نتایج آزمایشگاهی، به بررسی عملکرد مدل دراکر- پراگر در مدلسازیتغییرات حجم بتن پرداخته شده است. پس از آن با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده روی نمونه هایCFRP ونمونه های بتنی تقویت شده، چند نمونه مدلسازی و آنالیز شده و مشاهده شده است که تقویت نمونه های بتنی با کامپوزیتهایCFRPباعث می شود که مقاومت و شکل پذیری به مقدار قابل توجهی بهبود یابد. رفتار بتن در اینشرایط به صورت دوخطی بوده و شیب ثانویه تابعی از سختی پوشش است. بهبود عملکرد نمونه ها تابعی از تعداد لایه های تقویت نیز می باشد و با بررسی تغییر تعداد لایه ها، مشاهده شد که افزایش تعداد لایه ها روی مقاومت موثرتر است.