سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
موعود نیک فرجام – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدة مهندسی

چکیده:

این مقاله به آنالیز رفتار ورق های تقویت شده و تقویت نشده از جنس کامپوزیت، تحت بارگذاری ضربه ای می پردازد . برای این منظور با انتخاب المان مناسب و با بهره گیری از نرم افزار ANSYS روش اجزای محدود برای تحلیل انتخاب شده است .ورق های کامپوزیتی به صورت یک لایه و چند لایه به کار می روند . به منظور مدل سازی و تحلیل بارهای ضربه ای ANSYS از الگوریتم انتگرال زمانی نیومارک ٣ برای حل معادلات وابسته به زمان سیستم استفاده می کند . همچنین به منظور کنترل پدیدة شکست در لایه ها از معیار تسای – وو ٤ استفاده شده است . همچنین به منظور مطالعة رفتار ورق در برابر بار ضربه ای شرایط مختلف در چیدمان تقویت کننده ها مورد تحلیل قرار گرفته شده است .