سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام حسین زاده سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
مازیار عسگری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهرکرد
علی اسحاق بیگی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

با وجود 17000 دستگاه نهرکن در سال 81 این دستگاه ششمین وسیله پرکاربرد در کشور ما بحساب آمده است و با توجه به اهمیت ، مصرف انرژی نسبتا زیاد و مشکلاتی که در جهت نفوذ نهرکن وجود دارد تحلیل نیرویی این وسیله در جهت افزایش کارایی و رسیدن به عمق نفوذ مورد نظر مفید واقع می شود. در این بررسی دو نهرکن با ساقه قائم و دیگری با ساقه مایل توسط یک تراکتور 650U در مزرعه مورد آزمایش قرار داده شد. با بستن نهرکن به تراکتور و تغییر زوایای ساق وسط و همچنین اندازه گیری شتاب متوسط نهرکن جهت تحلیل دینامیکی، این آزمایش صورت گرفت.بمنظور آنالیز نیروهای وارد بر نهرکن ( 1 نیروی مقاومت خاک 2-نیروی کشش تراکتور 3-نیروی فشاری ساق وسط 4-نیروی وزن نهرکن) نهرکن و سیستم انتقال نیروی آن را به سه قسمت 1-نهرکن 2- ساق وسط 3- بازوها تقسیم کرده و با تعیین معادلات استاتیکی و دینامیکی نهرکن در خاک و کمک گرفتن از قضیه دالامبر و بدست امدن 12 معادله و 12 مجهول، مقدار نیروهای وارد بر نهرکن در دو حالت استاتیکی و دینامیکی محاسبه گردید