سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ذاکر حسین فیروزه – دانشجوی مقطع دکتری، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صن
فرزاد اسکندری – مدیر گروه الکترونیک و مخابرات دریایی، پژوهشکده تسلیحات و تجهیزات اصف

چکیده:

امروزه انتنهای مجتمع زیر دریایی یا دکل چند منظوره زیر دریاییجانشین مجموعه انتهای قدیمی شده اند که فضای زیادی روی برجک اشغال می کردند. در آنتهای مجتمع نیاز به دریافت همزمان در باندهای فرکانسی کاربردهای ناوبری، مخابراتی و GPS است. دکل ثابت جهت نصب آنتهای مجتمع بایستی طراحی هیدرودینامیکی مناسبی داشته باشد بطوریکه زیر دریایی بتواند در داخل آب و در شرابط بد آب و هوایی با سرعت حرکت کند. درواقع، آنتنهای مجتمع زیر دریایی جهتافزایش کارایی آنتنها از نظر تشعشعی، کاهش سطح مقطع راداری، حفاظت ودوام در شرایط سخت محیطی بکار برده می شود. درچیدمان آنتها بصورت مجتمع، پترن تشعشعی هر یک از آنها و کاربرد مورد نیاز در طراحی در نظر گرفته می شود.
در اینمقاله به معرفی آنتنهای مجتمع زیر دریایی پرداختهمشخصات آنها ارائه می گردد. همچنین عملکرد واحدهای مختلف یک نمونه سیستم آنتن مجتمع زیر دریایی طراحی شده، تشریح می گردد و نیازمندیهای سیستم پیشنهادی از لحاظ آنتهای مورد نیاز، شبکه های تطبیق، فیلترهای میانگذر، کوپلرها ، RF Switch یا دیپلکسر وسیستمهای مونیتورینگ بیان می گردد.