مقاله آيا كتابداري و اطلاع رساني فقط منتظر تغيير نام است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه 11 تا 32 منتشر شده است.
نام: آيا كتابداري و اطلاع رساني فقط منتظر تغيير نام است؟
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتابداري و اطلاع رساني
مقاله دانش شناسي
مقاله طبقه بندي
مقاله فلسفه
مقاله فلسفه علم
مقاله هويت شناسي
مقاله ابهام در تعريف
مقاله بازيابي اطلاعات و دانش
مقاله فراعلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كتابداري و اطلاع رساني به فقر مباني نظري مبتلا است. تنها تعويض نام مشكلي را حل نمي كند. در واقع، كتابداري نه به  لحاظ نام شايسته اين رشته است و نه به لحاظ محتوا مطابقتي با مفهوم آن دارد. اگر چه در دنياي غرب با گسترش موج جديد صنعتي و نياز روز افزون پژوهشگران به يافتن دانش، كتابخانه ها به عنوان جايگاهي براي عرضه يافته هاي علمي داراي رونقي دوباره شدند، اما با ظهور فن آوري اطلاعاتي و قدرت اشاعه اطلاعات از طريق استفاده از ابزارهاي جديد الكترونيكي و نوري اين توجه و رونق دستخوش چالش گرديد. تا جايي كه ضرورت وجود كتابخانه به شكل سنتي آن مورد ترديد قرار گرفت. اين بي مهري در حالي صورت گرفت كه زيربناي فن آوري جديد هم بر طبقه بندي استوار بود. نويسنده در اين مقاله از شش جنبه  حوزه كتابداري و اطلاع رساني را بررسي و درباره آنها پيشنهادي ارايه مي كند. اين شش جنبه عبارتند از: اول خاستگاه مفهوم كتابداري و اطلاع رساني، دوم جايگاه آن در درخت دانش، سوم تعريف جامع و مانع از اين رشته، چهارم دامنه حضور و نفوذ اين رشته، پنجم پيشنهاد نامي براي آن و سرانجام پيشنهاد نام هايي براي مشاغلي كه اين حوزه ملزم به تربيت افراد براي آن مشاغل است. روش پژوهش در اين مطالعه استقرا، مطالعه تطبيقي و تا اندازه اي تحليل محتوا است.