مقاله آگاهي و بيان عملكرد مادران جنوب تهران نسبت به مايع درماني خوراكي در اسهال حاد كودكان كمتر از پنج سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 45 تا 50 منتشر شده است.
نام: آگاهي و بيان عملكرد مادران جنوب تهران نسبت به مايع درماني خوراكي در اسهال حاد كودكان كمتر از پنج سال
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسهال حاد
مقاله مايع درماني خوراكي
مقاله كودكان
مقاله آگاهي
مقاله عملكرد
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلاهي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شكرريزفومني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هر سال در ميان كودكان كمتر از پنج سال كشور، 17 ميليون اسهال و 517 مرگ زودرس به علت اسهال و كم آبي ناشي از آن اتفاق مي افتد. اغلب براي جبران كم آبي از روش مايع درماني وريدي استفاده مي شود. در حاليكه امروزه بر موثربودن پروتكل سازمان جهاني بهداشت تاكيد مي شود. هدف اين مطالعه تعيين آگاهي و عملكرد مادران جنوب تهران نسبت به برخوردر با اسهال كودكان خود براساس پروتكل سازمان جهاني بهداشت مي باشد.
روش كار: اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي 1262 نفر از مادران كودكان 6 تا 60 ماهه جنوب تهران انجام گرفت. روش نمونه گيري بصورت تصادفي ساده و خوشه اي بود، داده ها بصورت مصاحبه با مادران جمع آوري و با آ‍زمون Chi square تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: %64 كودكان در آخرين ابتلا به اسهال به پزشك برده شده بودند. %47 آنتي بيوتيك و %12 سرم وريدي دريافت كردند. %7 در بيمارستان بستري شدند. %90 مادران (ORS) Oral Rehydration Solution پودر خوراكي درمان كم آبي را مي شناختند و %72 آنها در آخرين اسهال كودك خود آن را به كودكان خود داده بودند. %48 مادران نقش ORS در اصلاح كم آبي و %45 آنها مقدار آب لازم براي تهيه ORS را مي دانستند. %60 مادران شيرمادر يا مواد غذايي كودك مبتلا به اسهال را قطع كرده يا مقدار آن را كاهش دادند و تنها %11 آنها اين مقدار را افزايش داده بودند. ولي در مورد مصرف مايعات %60 مادران مقدار مايعات را افزايش داده بودند.
نتيجه گيري: آگاهي و عملكرد مادران در برخورد با اسهال كافي نبوده و عملكرد مناسبي ندارند.