سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محسن دستگیر – استاد گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
فرشته قپانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مبارکه

چکیده:
تسهیل، تسریع و کاهش هزینه در فرآیند تبدیل دارایی مالی به وجه نقد و برعکس یعنی تبدیل وجه نقد به دارایی مالی، یکی از کارکردهای مهم بازارهای مالی و بهویژه بورس اوراق بهادار است که از این ویژگی به نقدشوندگی یاد میشود. میزان نقد شوندگی در یک بورس، نشاندهنده موفقیت آن بازار در شفافسازی اطلاعات و نزدیکی قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها است. سرمایهگذاران به دلیل ماهیت ریسک گریزی سعی در انتخاب سهامیدارند که قابلیت نقد شوندگی بالایی داشته باشد تا در مواقع لزوم فروش سهام را با سرعتبالا و در زمان کم و با کمترین تغییر قیمت انجام دهند و برای تصمیم گیری بر کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت ها اتکا می کنند. در این صورت با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت داراییها، توزیع ریسک مالی وکاهش هزینه معاملات، مطالعه در خصوص مبانی نظری مرتبط با عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام و چگونگی تأثیر آنها حائز اهمیت می باشد.