مقاله ابعاد بين المللي حقوق بشر و حاکميت دولت ها؛ مطالعه موردي: تحليل قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد حقوق بشر ايران (1388-1358) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه 59 تا 92 منتشر شده است.
نام: ابعاد بين المللي حقوق بشر و حاکميت دولت ها؛ مطالعه موردي: تحليل قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد حقوق بشر ايران (1388-1358)
این مقاله دارای 34 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بشر
مقاله حاکميت
مقاله نظام حقوق بشر سازمان ملل
مقاله حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادپور سيدمحمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از موضوعاتي که در تحولات سياسي و بين المللي کنوني نسبت به گذشته اهميت بيشتري يافته، حقوق بشر و پيامدهاي آن بر حاکميت دولت هاست؛ حقوق بشر موضوعي چندوجهي و پرلايه است که لايه هاي گوناگون آن را مي توان در ابعاد فرهنگي، تمدني و ديني از يک سو و ابعاد حقوقي، حاکميتي و امنيتي از سوي ديگر جست و جو کرد. اين نوشتار رابطه بين حاکميت دولت ها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامه هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي را از زاويه تاثير بر حاکميت دولت، تجزيه و تحليل محتوايي مي کند.
در اين مقاله محتواي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران در سه دهه گذشته از زاويه حاکميت دولت، مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. همچنين به بررسي و تحليل رابطه حاکميت دولت و پديده حقوق بشر، دسته بندي قطعنامه هاي صادره عليه ايران و بررسي آنها از زاويه حاکميت ملي ايران پرداخته مي شود.